Zasilacze

zasilacze

Zasilacze impulsowe stosowania ogólnego mają podobne przeznaczenie jak zasilacze stabilizowane prądu stałego. W przeciwieństwie do zasilaczy transformatorowych mają mniejsze wymiary i masę.

Prosty zasilacz transformatorowy posiada zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym na każde wyjście 12 volt.

Zasilacz stabilizowany przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V.

Zasilacz buforowy lub UPS wyposażony jest w zabezpieczenia:

  • Przeciwzwarciowe (SCP) – niezależne każde wyjście
  • Przeciążeniowe (OLP)
  • Termiczne (OHP)
  • Napięciowe (OVP)itp.