Monitoring szkoły

DELTAVIDEO oferuje system telewizji przemysłowej (CCTV) przeznaczony do monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego terenu szkoły.

Dzięki szerokiej współpracy z najlepszymi importerami w kraju jesteśmy w stanie, za ich pośrednictwem, wykonać każde zlecenie instalacji systemów telewizji przemysłowej.

Monitoring w szkołach powinien być w taki sposób wykonany by uwzględniał ilość, wielkość budynków jak i całego terenu szkoły. Po wizji lokalnej naszego instalatora jesteśmy w stanie stwierdzić i wskazać najbardziej optymalne, idywidualne rozwiązania dla Państwa.

Podstawowym założeniem stosowania monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom oraz wszystkim osobowm przebywającym na terenie szkoły. Stosowanie monitoringu wymusza na każdym bardziej świadome i przemyślane działania, dzięki czemu placówka jest mniej podatna a wręcz zabezpieczona na akty przemocy wśród uczniów a także przejawy wandalizmu, które narażają każdą placówkę na dodatkowe koszty związane z remontem czy zakupem nowego sprzętu.

Zakres monitoringu na zewnątrz budynku, powinien obejmować wszystkie wejścia w tym okna. Jakość kamer powinna być dopasowana w taki sposób, by umożliwiły rozpoznanie ewentualnego intruza. Dzięki nagraniu z tego typu kamer pozwoli ona na zarejestrowaniu sytuacji, które mogą być jedynym dowodem przestępstwa. Musimy pamiętać również o zabezpieczeniu terenu wokół szkoły, parkingi, boiska a także samego budynku, który jest narażony głównie na akty wandalizmu (rys.1). Kamery zewnętrzne powinny spełniać normy szczelność tzn. być odporne na czynniki atmosferyczne a także wandaloodporne.

plan_zewn

Monitoring wewnętrzny budynku powinien obejmować korytarze placówki, szatnie, sale gimnastyczne, łazienki oraz toalety, w których dochodzi do największej liczby aktów wandalizmu i chuligaństwa. Kamery w łazienkach umieszczamy w taki sposób aby swoim zasięgiem nie obejmowały podglądu kabin.

plan_wewn